Individuele training

Een training die u aanspreekt op het juiste niveau Engels, gericht op uw persoonlijke behoefte en gerelateerd aan de dagelijkse (werk)praktijk. Met respectvolle feedback waardoor u optimaal leert.

Een zakelijke presentatie houden in New York, gedetacheerd worden bij een internationale organisatie, maar ook: een Cambridge-examen willen behalen, Engels als voertaal moeten spreken op de werkvloer, een reis naar de Filipijnen maken… Er kunnen honderd uiteenlopende redenen zijn waarom u een individuele taaltraining Engels wilt volgen.

Effectief Engels leren
Bij een individueel traject is al snel duidelijk waar het accent moet liggen om naar een hoger niveau Engels te komen. Door het één-op-één contact krijgt u precies aanboden wat u daarvoor nodig heeft.
Feedback komt meestal achteraf: rustig, respectvol en met ‘Engelse’ humor. Én in ruime mate! Dat is belangrijk, want hoe meer feedback, hoe beter u uzelf kunt corrigeren en dus effectiever leert.

Zó werkt het
Bij de intake komt aan bod hoe u de training voor zich ziet: waarvoor u deze wilt gebruiken, welk niveau u wilt bereiken en hoe u het beste leert. Daarna volgt een korte conversatie in het Engels. Aan de hand hiervan wordt het lesmateriaal samengesteld. Een training wordt, zogezegd, telkens opnieuw ontworpen.
Elk traject heeft natuurlijk ook een vast aantal onderdelen op het gebied van taalverwerving. Denk daarbij aan grammatica, vocabulaire en standaardfouten die Nederlanders maken, bijvoorbeeld bij het gebruik van de present continuous.
In de training werkt u telkens met authentiek materiaal, zoals rapporten en e-mails die u voor uw werk moet schrijven. Bij wijze van spreken bent u dan de volgende dag al in staat om de opgedane kennis - vlekkeloos - in de praktijk te brengen.

Na afloop van de training
• gaat u onmiddellijk praktisch aan de slag
• spreekt en schrijft u met zelfvertrouwen
• heeft u genoeg voorbeeldmateriaal om op terug te vallen

Voor wie?
Skylines werkt met een scala aan cursisten. Ze hebben zeer uiteenlopende profielen. Ze zijn: junior, senior, beginnend, vergevorderd, student, vakman, manager, wetenschapper, zakenvrouw, politicus, gepensioneerd ambtenaar en alles wat verder niet benoemd is.

Let’s get started!
Is individuele training iets voor u? Neem gerust contact op met Skylines, stuur een bericht per mail of via het contactformulier.

Medisch Engels in een Afrikaans hospitaal

‘Ik kreeg de kans om een coschap in Zuid-Afrika te doen. Op de afdeling verloskunde & gynaecologie in een hospitaal in Pretoria. Dit was iets waar ik van gedroomd had… een welkome onderbreking van studeren en werken in het UMC.

Mijn Engels was goed noch slecht, mijn uitspraak niet geweldig en op de middelbare school was er nauwelijks gelet op spreekvaardigheid.

Bij Skylines kon ik snel terecht voor een individueel traject Engels en dat was fijn want ik had maar twee maanden de tijd om me voor te bereiden. De training was toegespitst op de praktijk: ik leerde welke vragen ik de kraamvrouwen kon stellen, hoe ik kon communiceren met artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel en kreeg oefeningen in medische terminologie.

Achteraf bezien is mijn coschap een van de indrukwekkendste ervaringen in mijn leven geweest. Dit was beslist ook te danken aan mijn vlotte Engels. Daardoor had ik een goed contact met mijn collega’s en met de Zuid-Afrikaanse vrouwen en kon ik ze ondersteunen in wat ze nodig hadden.’

Genna S., Utrecht