Niveautoetsen

Op het gebied van niveautoetsing Engels is Skylines zeer ervaren en vakbekwaam. Taalscreenings – op alle niveaus – worden secuur en correct uitgevoerd, wat een betrouwbare uitkomst oplevert.

Bent u een werkgever die wil weten of een kandidaat voldoet aan een bepaald functieprofiel? Een professional die internationaal solliciteert? Of misschien een student met ambitie voor een buitenlandse studie?
Door jarenlange ervaring met niveautoetsing Engels, onder andere bij KLM Flexjobs en KLM Recruitment Services, kunt u bij Skylines verzekerd zijn van een goed resultaat.

Europese richtlijnen
Globalisering en internationalisering maken dat organisaties en onderwijsinstituten in toenemende mate eisen stellen aan uw Engelse taalvaardigheid.
Om uw niveau op een verantwoorde manier vast te stellen, gebruikt Skylines de Europese standaard (Europees Referentiekader Talen). Hierdoor kunt u – ook in het buitenland – aantonen welke taken u in de praktijk met uw Engels kunt vervullen.

Zó werkt het
Skylines toetst kandidaten al naar gelang de functie-eisen voor Engelse spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. In overleg met de opdrachtgever kunnen daarbij ook selectiecriteria vastgesteld worden.
Na afloop van de test ontvangt u een certificaat met daarbij heldere uitleg over uw prestaties. Desgewenst adviseert Skylines hoe u verder kunt werken om een hoger niveau te behalen.

Niveautoetsen
• vooraf overleg met werkgever of kandidaat
• snelle en gedegen screening
• duidelijke feedback
• toegankelijk voor alle niveaus
• advies om snel het gewenste niveau te bereiken

Voor wie?
Voor alle soorten kandidaten – variërend van (zeer) laag tot middelbaar of (zeer) hoog geschoold – is Skylines bevoegd om het taalniveau Engels te toetsen.

Interested? 
Neem voor een vraag, informatie of gericht advies gerust contact op met Skylines. Bel, stuur een bericht per mail of gebruik het contactformulier.

Wat is het Europees Referentiekader voor Talen?

Het ERK is een systeem van niveaubeschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat zes taalcompetentieniveaus onderscheidt. Het verwijst naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus.

De niveaus zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid.

De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing.

Niveaubeschrijvingen Europees Referentiekader voor Talen

Bron: Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling, Enschede