Taaltoetsen

Op het gebied van taaltoetsing Engels is Skylines zeer ervaren en vakbekwaam. 

Bent u een werkgever die wil weten of een kandidaat voldoet aan een bepaald functieprofiel? Een professional die internationaal solliciteert? Of misschien een student met ambitie voor een buitenlandse studie?
Door jarenlange ervaring met taaltoetsing Engels kunt u bij Skylines verzekerd zijn van een betrouwbaar resultaat.

Europese richtlijnen CEFR en ICAO
Globalisering en internationalisering maken dat (luchtvaart) organisaties in toenemende mate eisen stellen aan Engelse taalvaardigheid.
Skylines biedt taaltoetsing aan op basis van zowel CEFR als ICAO en stelt op een verantwoorde manier vast wat het taalniveau is van de kandidaat. 

Zó werkt het
Skylines toetst kandidaten al naar gelang de functie-eisen voor Engelse spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. In overleg met de opdrachtgever kunnen daarbij ook selectiecriteria vastgesteld worden.
Kandidaten ontvangen na afloop van de test een certificaat met daarbij heldere uitleg over de prestaties. Desgewenst adviseert Skylines hoe verder gewerkt kan worden om een hoger niveau te behalen.

Taaltoetsen
• vooraf overleg met werkgever of kandidaat
• snelle en gedegen screening
• duidelijke feedback
• toegankelijk voor alle niveaus
• advies om snel het gewenste niveau te bereiken
• zowel online als op locatie

Interested?
Neem voor een vraag, informatie of gericht advies gerust contact op met Skylines. Bel, stuur een bericht per mail of gebruik het contactformulier.

Europees Referentiekader voor de Talen

Het ERK werd in 2001 ontwikkeld door de Raad van Europa. Het koppelt de taalvaardigheid in een vreemde taal aan 6 beheersingsniveaus oplopend van A1, A2 (basis gebruiker) naar B1, B2 (onafhankelijk gebruiker) tot C1, C2 (vaardig gebruiker).
Meer info

ICAO Language Proficiency Rating Scale

De taalnormering van ICAO (International Civil Aviation Organisation) is tot stand gekomen om de veiligheid van de luchtvaart wereldwijd te vergroten. ICAO heeft 6 levels opgesteld voor luchtvaartgerichte taal:
Level 1 – Pre-Elementary
Level 2 – Elementary
Level 3 – Pre-Operational
Level 4 – Operational
Level 5 – Extended
Level 6 – Expert
Operational level (4) is voor ICAO het vereiste minimumniveau om het werk in de luchtvaart goed te kunnen uitvoeren.
Rating Scale