Incompany-training medewerkers Servicedesk

Incompany-training medewerkers Servicedesk 

Steeds vaker moesten de servicedeskmedewerkers van een zorginstelling informatie in het Engels verstrekken. Onzeker of ze bezoekers ‘wel beleefd genoeg’ te woord stonden, hadden ze de directie om een praktijktraining Engels gevraagd.

De training Engels omvatte de onderdelen:

‘Engelse’ beleefdheid;
– Hoe maak, verzet en annuleer je een afspraak?;
– Hoe wijs je een patiënt of bezoeker correct de weg?;
– Welke terminologie gebruik je om iemand gerust te stellen?

 Na afloop durfden alle medewerkers vrijelijk in het Engels te communiceren omdat ze wisten dat ze het goed beheersten.

Geplaatst in Bedrijfstraining.