Classroom English

Classroom English voor leerkrachten 

Een basisschool besloot om de leerlingen tweemaal per week een korte les in het Engels aan te bieden. Met name voor leerkrachten van groep 7 en 8 werd het toen zaak om hun Engelse taalvaardigheid op niveau te brengen.

Skylines verzorgde een programma Classroom English waarbij didactische terminologie, lesstof, één-op-één gesprekken en feedback aan bod kwamen.

Dit gaf een goed resultaat en stimuleerde de creativiteit: leraren die eerst alleen maar met een methode via het digibord werkten, voerden al snel Engelse gesprekjes met hun leerlingen. En verrasten daarmee ook zichzelf.

Geplaatst in Bedrijfstraining.